Nasze referencje

PKP Energetyka

Prace wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, ustawą Prawo Budowlane oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

PKP Energetyka

KELLER Polska sp. z o.o.

Zaproponowane przez firmę GRAINBUD wykonanie kolumn IR pod liniami wysokiego napięcia było rozwiązaniem ekonomicznym oraz skutecznym. Na podkreślenie zasługuje fakt szybkiej organizacji budowy oraz tempo wykonania robót.

KELLER Polska sp. z o.o.

Jurajska sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych robót, toteż polecamy firmę GRAINBUD Dariusz Ziarko (...)

Jurajska sp. z o.o.

BERGER BAU Polska

Firma GRAINBUD Dariusz Ziarko w czasie realizacji zleceń dała się poznać jako slolidny i profesjonalny partner.

BERGER BAU Polska

Kartel s.a.

Pragniemy rekomendować firmę GRAINBUD Dariusz Ziarko jako solidnego i rzetelnego partnera przy realizacji powierzonych zadań.

Kartel s.a.

Pale CFA

Wiercone pale fundamentowe realizujemy w technologii CFA (Continuous Flight Auger Piles). Metoda ta znana jest również pod nazwą pali formowanych świdrem ciągłym. Brak wibracji i wstrząsów podczas prowadzenia prac powoduje, że pale formowane w gruncie mogą być wykonywane bezpośrednio przy istniejących obiektach budowlanych. Stosowana przez nas technologia pozwala na szybką i bezinwazyjną realizację co w połączeniu z wysoką wydajnością maszyn wiertniczych powoduje, że pale typu CFA są ekonomiczne pod każdym względem, również finansowym.

Zabezpieczenia wykopów

Podczas realizacji prac związanych z zabezpieczaniem wykopów stosujemy trzy rodzaje ścian oporowych : Obudowę berlińską, ściankę szczelną z grodzic stalowych oraz palisadę z pali wierconych CFA.