Ścianka szczelna

Ścianka szczelna wykonywana jest z grodzic stalowych, nazywanymi też larsenami. Grodzice umieszczane są w gruncie jedna obok drugiej. Zostają zakładane na szczelny zamek umieszony na bocznej krawędzi każdej z grodzic, a następnie pogrążane w podłożu przy użyciu wibromłota wysokiej częstotliwości. Po wykonaniu wykopu oraz prac budowlanych do poziomu gruntu grodzice w większości przypadków zostają zdemontowane co zdecydowanie obniża koszty zabezpieczenia wykopu. Zdarzają się przypadki w których dojazd ciężkiego sprzętu jest niemożliwy, wówczas ścianka szczelna pozostaje na stałe w gruncie i jest traktowana jako ściana tracona.

Pale CFA

Wiercone pale fundamentowe realizujemy w technologii CFA (Continuous Flight Auger Piles). Metoda ta znana jest również pod nazwą pali formowanych świdrem ciągłym. Brak wibracji i wstrząsów podczas prowadzenia prac powoduje, że pale formowane w gruncie mogą być wykonywane bezpośrednio przy istniejących obiektach budowlanych. Stosowana przez nas technologia pozwala na szybką i bezinwazyjną realizację co w połączeniu z wysoką wydajnością maszyn wiertniczych powoduje, że pale typu CFA są ekonomiczne pod każdym względem, również finansowym.

Zabezpieczenia wykopów

Podczas realizacji prac związanych z zabezpieczaniem wykopów stosujemy trzy rodzaje ścian oporowych : Obudowę berlińską, ściankę szczelną z grodzic stalowych oraz palisadę z pali wierconych CFA.