Palisada żelbetowa

Palisada żelbetowa to metoda, która stosowana jest bezpośrednio przy istniejących obiektach budowlanych. Odległość wykonywanej palisady od istniejącej ściany budynku wynosi zaledwie kilka centymetrów przylegając do istniejących fundamentów. Pale CFA wykonywane są ściśle jeden obok siebie co w rezultacie tworzy jednolitą ścianę oporową, zwaną palisadą żelbetową. Przedstawiona metoda jest czasochłonna, wymagająca doświadczenia oraz wiedzy, jednak istotą realizacji jest bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz fundamentów przy których realizowane jest zabezpieczenie.

Pale CFA

Wiercone pale fundamentowe realizujemy w technologii CFA (Continuous Flight Auger Piles). Metoda ta znana jest również pod nazwą pali formowanych świdrem ciągłym. Brak wibracji i wstrząsów podczas prowadzenia prac powoduje, że pale formowane w gruncie mogą być wykonywane bezpośrednio przy istniejących obiektach budowlanych. Stosowana przez nas technologia pozwala na szybką i bezinwazyjną realizację co w połączeniu z wysoką wydajnością maszyn wiertniczych powoduje, że pale typu CFA są ekonomiczne pod każdym względem, również finansowym.

Zabezpieczenia wykopów

Podczas realizacji prac związanych z zabezpieczaniem wykopów stosujemy trzy rodzaje ścian oporowych : Obudowę berlińską, ściankę szczelną z grodzic stalowych oraz palisadę z pali wierconych CFA.