Obudowa berlińska

Obudowa berlińska polega na montażu profili stalowych w odstępach wskazanych przez projektanta. Przeważnie stosuje się pomiędzy nimi odległości 1-3m. Wolna przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana jest kantówkami drewnianymi. Montuje się je sukcesywnie podczas wykopów. Montażu profili dokonujemy poprzez uprzednio wykonaną wierconą kolumnę betonową.

Zaletą takiego rozwiązania jest brak wibracji oraz wstrząsów. Pozwala to na prace w niewielkiej odległości od innych obiektów.

Obudowy berlińskie wykonujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do naszych przykładowych realizacji.


Pale CFA

Wiercone pale fundamentowe realizujemy w technologii CFA (Continuous Flight Auger Piles). Metoda ta znana jest również pod nazwą pali formowanych świdrem ciągłym. Brak wibracji i wstrząsów podczas prowadzenia prac powoduje, że pale formowane w gruncie mogą być wykonywane bezpośrednio przy istniejących obiektach budowlanych. Stosowana przez nas technologia pozwala na szybką i bezinwazyjną realizację co w połączeniu z wysoką wydajnością maszyn wiertniczych powoduje, że pale typu CFA są ekonomiczne pod każdym względem, również finansowym.

Zabezpieczenia wykopów

Podczas realizacji prac związanych z zabezpieczaniem wykopów stosujemy trzy rodzaje ścian oporowych : Obudowę berlińską, ściankę szczelną z grodzic stalowych oraz palisadę z pali wierconych CFA.