Zaplecze sprzętowe

Zaplecze sprzętowe

Niewątpliwą zaletą naszych maszyn jest duża mobilność oraz możliwości techniczne. W większości przypadków prace geotechniczne wykonuje palownica, której gabaryty i masa własna często przekracza kilkadziesiąt ton. To sprawia, że platforma robocza musi być stabilna i przygotowana wg. wytycznych przedstawionych przez Wykonawcę prac i wykonana odpowiednio wcześniej, przed przyjazdem sprzętu. Wykonanie platformy roboczej zawsze wiąże się z dużymi nakładami finansowymi oraz poświęceniem czasu na jej przygotowanie. Nasze maszyny nie wymagają przygotowania platformy roboczej z uwagi na relatywnie niską masę roboczą oraz przemyślaną budowę techniczną. Dzięki zastosowaniu indywidualnych konstrukcji wysięgów roboczych nasza Firma może wykonywać pale wiercone lub pogrążać w gruncie elementy stalowe w odległości nawet 10 metrów od maszyny bazowej. Kolejnym atutem naszej Firmy jest baza własnego transportu niskopodwoziowego. Jesteśmy niezależni od zewnętrznych firm przewozowych, co przekłada się na możliwość szybkiej mobilizacji sprzętu oraz zmniejszenia kosztów wykonania prac geotechnicznych.

Pale CFA

Wiercone pale fundamentowe realizujemy w technologii CFA (Continuous Flight Auger Piles). Metoda ta znana jest również pod nazwą pali formowanych świdrem ciągłym. Brak wibracji i wstrząsów podczas prowadzenia prac powoduje, że pale formowane w gruncie mogą być wykonywane bezpośrednio przy istniejących obiektach budowlanych. Stosowana przez nas technologia pozwala na szybką i bezinwazyjną realizację co w połączeniu z wysoką wydajnością maszyn wiertniczych powoduje, że pale typu CFA są ekonomiczne pod każdym względem, również finansowym.

Zabezpieczenia wykopów

Podczas realizacji prac związanych z zabezpieczaniem wykopów stosujemy trzy rodzaje ścian oporowych : Obudowę berlińską, ściankę szczelną z grodzic stalowych oraz palisadę z pali wierconych CFA.