PKP Energetyka

Prace wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, ustawą Prawo Budowlane oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
KELLER Polska sp. z o.o.

Zaproponowane przez firmę GRAINBUD wykonanie kolumn IR pod liniami wysokiego napięcia było rozwiązaniem ekonomicznym oraz skutecznym. Na podkreślenie zasługuje fakt szybkiej organizacji budowy oraz tempo wykonania robót.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
STRABAG sp. z o.o.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
Mota-Engil Central Europe S.A.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
BERGER BAU Polska

Firma GRAINBUD Dariusz Ziarko w czasie realizacji zleceń dała się poznać jako slolidny i profesjonalny partner.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
Jurajska sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanych robót, toteż polecamy firmę GRAINBUD Dariusz Ziarko (...)


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
Kartel s.a.

Pragniemy rekomendować firmę GRAINBUD Dariusz Ziarko jako solidnego i rzetelnego partnera przy realizacji powierzonych zadań.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
JUMARPOL

Prace zostały wykonane terminowo oraz z należytą starannością. Współpraca z firmą GRAINBUD, pozwoliła na realizację zadania ze względu na panujące trudne warunki.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
CFE Polska

Prace realizowane były sprawnie z należytą starannością. Firma GRAINBUD wykazała się dużym profesjonalizmem oraz wysokim standardem świadczonych usług.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
WIECHA

Doświadczona kadra raz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Rekomendujemy firmę GRAINBUD Dariusz Ziarko...


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
SAINT-GOBAIN

Personel firmy GRAINBUD Dariusz Ziarko został przeszkolony w zakresie poprawnego i skutecznego stosowania materiałów marki DEITERMANN.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
SOBET

... roboty zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniaim, zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, wg oczekiwań zamawiającego...


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
SOLETANCHE POLSKA

Firma GRAINBUD Dariusz Ziarko współpracując z nami wykazała się pełnym profesjonalizmem (...). Wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz sprzęt jakim dysponuje firma (...).


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
Panorama II Sp. z o.o.

Terminowe wywiązanie się z umowy, kompleksowa obsługa oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb inwestora są cechami, które pozwalają na dobrą i sprawną realizację inwestycji z Firmą GRAINBUD.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
Elektropaks sp. z o.o.

Z wykonania zleconego zakresu robót (...) firma wywiązała się dobrze. Wykoonane prace zrealizowano fachowo i z należytą starannością przy zachowaniu terminu umownego.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
Inwat sp. z o.o.

(...) Firma GRAINBUD w pełni spełniła nasze oczekiwania dotyczące współpracy oraz terminowości realizacji prac.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
AWBUD sp. z o.o.

Rekomendujemy firmę GRAINBUD jako firmę rzetelną, sumienną, dotrzymującą terminów i ustalonych kosztorysów oraz w pełni zaangażowana w wykonywane prace.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
INŻBUD Tomasz Trepka

Wszystkie prace zostaly wykonane zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
PIECEXPORT - PIECBUD S.A.

Polecamy współpracę z firmą GRAINBUD, ponieważ jest rzetelnym i terminowym wykonawcą.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
BANIMEX

Niniejszym pismem stwierdzamy, że firma GRAINBUD Dariusz Ziarko jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
GARDENBUD sp. z o.o. Kraków

Zespół firmy GRAINBUD charakteryzuje się rzetelnością, precyzją i terminowością wykonania. Rekomendowana firma wykonuje roboty stosując najnowocześniejsze technologie i sprzęt.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.
BUJAKOWSKI sp. z o.o.

Prace wykonane zostały w uzgodnionym terminie na wysokim poziomie technicznym z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.


PALE CFA | Fundamenty palowe CFA.

GRAINBUD Dariusz Ziarko

ul. Na Załęczu 1
31-587 Kraków
NIP: 6821545264
REGON: 120931872

692 472 602
biuro@grainbud.pl

Mbank
71 1140 2004 0000 3202 6213 8965